Gyógynövény túrák és életmódtáborok

Főoldal/Érdekességek/Gyógynövény túrák és életmódtáborok

Gyógynövény túrák és életmódtáborok

Interjú Kiss Lajos természetgyógyásszal, gyógynövény – túravezetővel

TPE: Valószínűleg, mint magánember nagyon szeretheti a természetet. Mi késztette Önt arra, hogy ezt a szeretetet a gyógynövényekre specializálja?

 

KL.: Köszönöm kérdését. Számomra sokat jelent a Természet. Úgy gondolom, hogy az Ember – fajként és individuumként is – a Természet része, így a Természetszeretet az Önszeretet egyik kifejező eszköze is egyben. Azok az emberek, akik a Természetet önmagáért szeretik, és nem a „jó levegő”, a „csend”, vagy egyéb más ok, átélt élmény miatt, azok könnyebben tudnak embertársaik irányába is fordulni.

Az én esetemben a gyógynövények világa része volt az életemnek, már gyerekkoromtól kezdve. Én még falusi gyereknek mondhattam magam, nagyszüleim révén rengeted időt tölthettem a szabadban – kertet gondoztunk, állatokat neveltünk. Még volt szerencsém átélni és megtapasztalni sok olyan élményt, amit a mai korosztály csak a „Tüskevár Tutajosával” azonosulva tehet meg. Nagypapám mellett – aki juhász volt több mint 40 évig -, a pusztán is sok időt tölthettem, ahol nem voltak drogériák, patikák, de olykor még az orvosért is órákat kellett utazni szekérrel. A gyógyító növények használata napi rutinnak számított, igaz, életmentő műtéteket nem helyettesítettek velük már akkor sem.

TPE: Milyen gondolat vezérelte akkor, amikor elhatározta, hogy gyógynövénytúrákat szervez, és ezen belül ezt a tudását megossza a résztvevőkkel? Milyen céllal teszi ezt meg?

KL.: Mióta élek, segítek az embereknek, amivel tudok – időnként csak egy-egy kedves szóval, de az elhívást csak 8 éve éreztem magamban és így fordultam a professzionalitás felé és kezdtem bele több éves tanulmányaimba egy budapesti iskolánál. Ekkor tértem vissza a gyógynövényekhez is és kezdtem a már megszerzett tapasztalataimat átadni szélesebb körben is. Szabó Gyuri bácsitól is volt szerencsém tanulni, még a 2007-2011 közötti időszakban, aki iskolánk hallgatóit eleinte jelképes összegért, majd később ingyen tanította! Az ő elhivatottsága is ösztönzött, valamint (talán a legfontosabb) volt egy barátom, aki nem hagyta, hogy „elvesszek”, sokat ösztönzött, bátorított– ezúton is köszönöm neki.

Célom elsődlegesen az volt és most is az, hogy a felnövekvő nemzedék számára megmutassak egy több ezer éve létező és működő ÖNGYÓGYÍTÁSRA ALKALMAS rendszert. A gyógynövények használata kevés pénzt igényel, és nagyon hatékony tud lenni, ha értenek hozzá. Ha az embernek van egy biciklije, egy-két zsákja és kosara, némi pálinkája, néhány főzőedénye, egy sparheltje és egy szárításra alkalmas helysége, akkor gyakorlatilag nulla forinttal el lehet készíteni az egész család kezelésére elegendő gyógyteákat, tinktúrákat, krémeket. J

Az általam szervezett túrák kedvcsinálók, kóstolók, melyek révén gyakorlatban tudom bemutatni a gyógynövény-terápiák egyszerűségét, elérhetőségét, gazdaságosságát. Nem utolsó sorban önismeretre, önálló tanulásra sarkallják az embereket.

TPE: Jól érzem, ahhoz, hogy ezt az ismeretanyagot átadja, szükséges egy megszállottság, amely tiszteletre méltó emberi kvalitás. Mennyiben érzi fontosnak azt, hogy a jövő nemzedékét felkészítse a gyógynövény ismeretekre, annak szeretetére?

 KL: Korábbi gondolatomra szeretnék utalni, nem tudom elképzelni a következő generációt egészségesen (mind fizikai, mind mentális értelemben) természetes gyógymódok használata nélkül. A kérdés csak az, kik lesznek azok, akik átadják nekik a szükséges tudást? A mai felnőtt 30-60 éves korosztály, – hogy Popper Péter neves pszichológus szavaival éljek: „a harmadik műveletlen generáció” (forrás: Popper Péter – Kígyós Éva – Csepeli György, Magára hagyott generációk, 2006, Saxum Kiadó).

Reményeim szerint a mi gyermekeink már nem lesznek a „negyedik műveletlen generáció”. Hála Istennek, van lehetőségem felnőttképzési rendszeren belül is tanítani a most 20-60 év közöttieket is, így a gyerekekre, szüleiken keresztül hatással tudok lenni közvetett módon is. Nemcsak a gyógynövények ismeretén keresztül, de egyéb természetes gyógymódok és holisztikus életszemléletet esetében is.

A gyermekek nyitottá válnak mindenre, amiben örömüket lelhetik, így csak a tanulási kedvüket kell megteremteni. A mai oktatási rendszert személy szerint károsnak tartom, mert szakbarbárokat, biorobotokat csinál gyermekeinkből. Abban a pillanatban, hogy az ember felismeri a helyét a Teremtésben és megéli az egységet a Természettel, már nem kérdéses számára az sem, hogy a Természet minden tőle telhetőt megad az embernek a gyógyulásra, így a gyógynövényeket is.

 TPE: Hová szervezett eddig túrákat? Kik vettek ezen részt?

Az első megálló

Az első megálló

 KL: Jelenleg Debrecen mellett élek egy tanyán, az utóbbi években az általam szervezett túrák nagyjából fele Debrecenhez közel került megrendezésre. Ennek elsődleges oka abban a filozófiai tézisben rejlik, melyet a korábbi gondolatomban már elővetítettem: az Ember egységben él a Természettel, így a Természet kínálta gyógyító szerek mindig ott és akkor vannak, ahol, és amikor szükség van rájuk. Egyszerűbben megfogalmazva a lakó/élő környezetünkben található gyógynövényeket nekünk teremtik, a tőlünk távoli növényeket pedig az ott élőknek. Így a Debrecenhez közel élőknek elsősorban Debrecenhez közeli helyeken tartok túrát.

Ettől függetlenül érdemes meglátogatni más területeket is, akár csak a tanulás miatt, akár azzal a céllal, hogy megismerjünk más tájegységeket.

Így vittem már túrázókat:

a Zempléni-hegység (Károlyfalva, Makkoshotyka, Újhuta, Telkibánya, Lázbérci Tájvédelmi Körzet),

– a Bükk (Bükkszentkereszt),

– a Mátra (Parádfürdőtől délre a Mátrai Tájvédelmi Körzet, Bánkút),

– a Pilis (Pilisszentkereszt-Dobogókő),

– Körös-Marosi Nemzeti Park (Szarvas, Biharugra),

– Hajdúsági Tájvédelmi Körzet (Haláptól északra),

– Romániában a Király-hegység, Révkörös területén

A résztvevők összetétele vegyes volt eddig, gyerekek, fiatal felnőttek és idősebbek egyaránt vettek már részt ilyen programon. A gyerekeket általában 5 éves kor felett szokták a szülők elhozni, számukra inkább a kirándulás az élmény és mellesleg egy-két gyógynövényt is megnéznek, megtanulnak. Véleményem szerint kb. 7-8 éves kortól kezdve lehetne szisztematikusan tanítani a gyerekeket gyógynövény terápiára.

Előképzettség szerint is vegyes a megoszlás, vannak, akik teljesen „üresen” érkeznek és vannak olyanok is, akik napi szinten használnak gyógynövényeket, de mélyíteni szeretnék tudásukat, vagy más nézőpontból is szeretnék információhoz jutni.

TPE: Milyen benyomásokat, ismereteket, élményeket szereztek ott a résztvevők? Önre milyen benyomást tett a túra? Változott – e a túrák által az Ön célja?

KL: A túrázók véleményét – ha módom van rá – mindig meg szoktam kérdezni, mert hiszem, hogy a visszajelzések, kritikák építik az embert és így módom van változtatni azokon a dolgokon, amik nem előnyösek. Általában jól szokták érezni magukat a résztvevők, panasz eddig csak a túraidő és távolság hosszára volt. Igyekszem a csoportdinamikához igazítani a túrákat. Egy kisebb (5-10 fő) csoport esetében könnyebb megfelelni az eltérő elvárásoknak, ott általában alig-alig van negatív visszajelzés. Míg a 20 fő feletti csoportok esetében nagyobb a korbeli, edzettségi-szintbeli, érdeklődési-körbeli eltérés, így nagyobb az esély arra, hogy egy-egy résztvevő nem 100%-ig azt kapja, amire számított.

Fontos számomra az élményszerű tanítás-tanulás. A résztvevők több érzékszervükkel is megismerhetik a gyógynövényeket a saját,

Természetvédelmi területen jártunk

Természetvédelmi területen jártunk

természetes élőkörnyezetükben – legtöbb esetben érintetlen állapotukban. Azoknál a növényeknél, melyek „veszélytelenek”, kóstolót is lehet tartani. J A túráim során, egy-egy területen 30-60 különféle gyógynövényt ismerhet meg az ember, melyek felhasználási lehetőségeit, és gyakorlati használatát tudjuk megbeszélni, kitérve az esetleges káros hatásokra is. Esetenként az idő függvényében egyéni problémákra javasolt terápiák megbeszélésére is lehetőség van.

A túrák számomra jó élményt jelentenek, örömöt okoz, ha azt tapasztalom, hogy a résztvevők a túrákon megszerzett ismereteket a mindennapi életükben is alkalmazni tudják. Mindazonáltal lehetőségem nyílik arra is, hogy a természetgyógyászatban szerzett tapasztalataimat megoszthatom az arra nyitottak számára. Túráim eredeti célja nem változott, ugyanúgy a tanítás és segítés a fő motiváció.

TPE: Van-e valamilyen különös oka annak, hogy a honlapján nem hirdeti a túrákat? Ősztől milyen túrákat tervez és milyen körből várja az érdeklődőket?

KL: Egyik oka, amiért jelenleg nem található túrakiírás a weboldalamon az az, hogy nyáridőben vagyunk. A legtöbb esetben az embereknek ilyenkor nyaralni mennek, leginkább a hétvégéken érnek rá túrázni, és mint ahogy a korábbiakban utaltam rá, természetgyógyászati iskolában is tanítok, ahol nyáron is vannak még órák, év végi vizsgaidőszak, majd életmód tábor – így a hétvégi szabadidők igencsak kurták.

Őszi időben is tervezek túrákat, várhatóan szeptemberben és október elején. Ezekről még nem tudok pontos időpontot nyilatkozni, mert még függ attól, hogy mely napokon kell tanítanom (hétvégi oktatás van Budapesten, Szombathelyen, Szegeden és Debrecenben). Előre láthatólag a 2014. augusztus 23-24-i és 30-31-ig hétvégém szabad ilyen célra.

Túra iránt érdeklődő gyakorlatilag bárki lehet, előnyben azok vannak, akik szeretnének tanulni, fejlődni és önmagukért tenni, valamint nyitottak. De nincs megkötés, a minimálisan javasolt életkor 5 év, bár voltunk már 3 éves gyermekkel is túrázni.

TPE: Hogyan lehet jelentkezni a gyógynövény – túrákra és mire figyeljen az érdeklődő?Jelent-e valamilyen anyagi vonzatot a jelentkezőnek?

KL: Túrára jelentkezni úgy lehet, hogy a már meghirdetett, kiírt túrák esetében a megadott e-mail címre kell elküldeni a jelentkező adatait (név, telefonszám, email cím), valamint azt, hogy szeretne részt venni a programon. Ettől eltérő az, amikor egy előre szerveződött társaság, vagy szervezet kér fel arra, hogy vezessek túrát, tartsak előadást. Ebben az esetben a szervezési feladatok nagy része a felkérő szervezetre, társaságra hárul és én, mint meghívott előadó megyek el az előre megbeszélt időre és helyszínre.

Amire érdemes odafigyelni annak, aki gyógynövény-túrára indul:

– terepviszonyoktól függően (alföldi, vagy hegyvidéki túra), zárt túracipő és hosszúnadrág javasolt, hosszú ujjú ing, vagy póló, kalap (az erős UV sugárzás miatt)

– a túra időtartamától és hosszától függően (általában egy ilyen túra 4-5 óra elfoglaltságot jelent – kb. 2 liter ivóvíz ajánlott személyenként, egy szendvics, vagy kevés hidegélelem. A hegyvidéki túrák esetében egész napos programra kell számítani, mert az utazás kb. 4-5 óra oda-vissza (Debreceni indulással számolva). Így oda egész napos élelem szükséges.

– jegyzetfüzet, íróeszköz, fényképezőgép, hangrögzítő eszköz javasolt a későbbi anyag-feldolgozáshoz

– a növénygyűjtéshez pedig fonott kosár, papírtasakok, papírzacskók és egy kis bicska

Anyagi vonzata egy gyógynövénytúrának több összetevőből állhat:

– előadói díj

– utazási költség

– egyes esetekben a hatósági engedélyek kiváltásához szükséges illetékek megfizetése (ez olyan esetben szükséges, ha természetvédelmi területen szeretne az ember gyógynövényt szedni) – ennek részleti a 1996.évi LIII. természetvédelmi törvény, §48. és §68.-ban találhatóak

Ezek az árak az országban elég széles spektrumon mozognak. Jelenleg az egyik leghíresebb gyógynövénytúra és előadás program lehetőség, ami Bükkszentkereszten van. Nagyjából 4 órás programot kínálnak és Szabó Gyuri bácsi előadását is meghallgathatjuk, majd gyakorló kertjébe is ellátogathatunk. A három napos programjuk alatt a fitoterápia általános ismereteibe is betekintést nyerhetnek a résztvevők,

Az én esetemben úgy alakulnak az árak, hogy a túra részvételi díja 1.000,-Ft / fő és 16 éves korig nem kell fizetni. A túra végén lehetőség van egyéni konzultációra, mely ingyenes.

Szervezésemben létezik 3 napos bentlakásos gyógynövény-ismereti tábor is, melyen a résztvevők az általános elméleti alapismeretek megszerzésén túl műhelymunka keretében gyakorolhatnak is.

Komlóvirág és lakói

Komlóvirág és lakói

Azoknak, akik az alapokat már elsajátították, lehetőségük van egy hétvégén megtanulni, hogyan lehet a gyógynövényekből „bio”- gyógynövényes szappant és gyógynövényes krémeket készíteni házi körülmények között, természetes anyagok felhasználásával, ily módon az egyéni igényekhez igazodó termékeket kapunk. Ez a program két napos.

 

Március hónapban mi is részt vettünk a Kiss Lajos által szervezett gyógynövény-túrán a Debrecen közeli Hármas-határhegyen. Felfrissítettünk tudásunkat, kirándultunk egy jót és élveztük a természetet!

Köszönjük!

2014-09-01|Címkék: , |